Svenska kyrkan i Berlin - en levande församling där alla får plats

Svenska Victoriaförsamlingen grundades redan 1903 och är en av de äldsta svenska utlandskyrkorna. Församlingen har varit med om mycket: två världskrig, ett delat Berlin och i skrivandes stund, Coronarestriktioner och nedstängningar. Församlingen har alltid anpassat sig efter de rådande omständigheterna och har gjort sitt bästa för att kunna erbjuda en trygg plats att fira gudstjänst och mötas på för svenskar och andra svensktalande i Berlin.

Genom att handla i Svenska kyrkans webshop stödjer du församlingens arbete, som är själavård, mission, diakoni, och undervisning.

Varje vecka bjuder vi in till mässor och andakter, enskilda samtal, öppen förskola, syförening, kyrkokör, barnkör, luciakör, svenskt café, svenskt bibliotek och framför allt till en trygg hamn. I våra lokaler finns även Svenska Skolan i Berlin och Kita Victoria som är vår egen svensk-tyska förskola. Läs mer om vad vi gör och vad som händer i församlingen på vår hemsida.

Vi firar söndagsmässor (kl. 11) och veckomässor (onsdagar kl. 18) året runt. Varmt välkommen! Dessa streamas också live på vår Youtubesida. Välkommen!

(Deutsch)

Die Schwedische Kirche in Berlin

– eine lebendige Gemeinde, in der alle ihren Platz finden

Die schwedische Victoriagemeinde wurde bereits 1903 gegründet und ist eine der ältesten schwedischen Gemeinden im Ausland. Die Gemeinde hat viel mitgemacht: zwei Weltkriege, ein geteiltes Berlin und zurzeit Coronarestriktionen und Schließungen. Die Gemeinde hat sich immer den gegebenen Umständen angepasst und alles dafür getan, Schweden und anderen schwedisch sprachigen Personen einen sicheren Platz für Gottesdienstfeiern und Zusammenkünfte in Berlin zu gewährleisten.

Dadurch, dass Sie im Webshop der Schwedischen Kirche einkaufen, unterstützen Sie die Arbeit der Gemeinde, die aus Seelsorge, Mission, Diakonie und Unterricht besteht.

Jede Woche laden wir zu Gottesdiensten und Andachten, Einzelgesprächen, Krabbelgruppe, Handarbeitsrunde, Kirchenchor, Kinderchor, Luciachor, schwedischem Café, schwedischer Bibliothek, vor allem aber in einen sicheren Hafen ein. In unserem Gebäudekomplex sind auch die Schwedische Schule in Berlin und die Kita Victoria, unsere eigene schwedisch-deutsche Kita, untergebracht. Weitere Informationen über unsere Gemeinde und was gerade in der Gemeinde stattfindet, finden Sie auf unserer Homepage.

Wir feiern Sonntagsgottesdienste (11 Uhr) und Wochenmesse (Mittwochs 18 Uhr) auf Schwedisch. Diese senden wir live auf Facebook. Willkommen!