Medlem i Victoriaförsamlingen

Vill du vara medlem i Svenska Victoriaförsamlingen?

Vad roligt! Du är varmt välkommen!

Svenska Victoriaförsamlingen i Berlin har sedan 1903 varit en aktiv kyrka för svenskar i Berlin. Församlingen ser sig som en öppen folkkyrka dit alla är välkomna.

Svenska Victoriaförsamlingen är en levande mötesplats.

Församlingen har förutom det religiösa och kyrkliga arbetet också känt sig ansvarig för att värna, vårda och erbjuda svenskt språk, svenska traditioner och svensk kultur. Vi tar fasta på Svenska kyrkan i utlandets slogan att vara: Som hemma fast utomlands.

Varför ska jag betala medlemsavgift till Svenska kyrkan i Berlin?

• för att Du vill ha kvar en Svensk kyrka i Berlin

• för att Du vill kunna vigas och döpa dina barn.

• för att Du vill ha någonstans att ty dig i livets "gränssituationer": födelse, död, sorg och förtvivlan

• för att ha tillgång till det svenska biblioteket med en mängd svenska barn- och vuxenlitteratur samt tidskrifter

• för att finna gemenskap, i firandet av kristna högtider och svenska traditioner tillsammans

• för att här finns ett lyssnande öra som också har tystnadsplikt

• för att Du behövs, och vårt starkaste behov är just att behövas. Vi behöver Dig!

Skriv ut och fyll i den här blanketten som du lägger i brevlådan i caféet i kyrkan eller direkt till expeditionen. Du kan naturligtvis även scanna in den och skicka per mejl eller med posten.

Det finns två olika sätt att vara medlem och stödja församlingen ekonomiskt:

Medlemsavgift till Schwedische Victoriagemeinde e.V.

Du som inte betalar tysk Kirchensteuer till EKBO (Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesiche Oberlausitz), eller du som betalar kyrkoavgift i Sverige, kan stödja Svenska kyrkan i Berlin genom att betala en medlemsavgift till oss.

Medlemsavgiften 2021 är:

30 € för pensionärer, studenter och "Sozialhilfeempfänger"

50 € för enskilda personer

80 € för familjer (upp till två vuxna + ev. barn under 18 år)

Ungdomar som endast är i Berlin ett halvår, betalar halv årsavgift.

(Medlemsavgift beslutad på kyrkostämman i november 2020)

Medlemsavgift kan sättas in på följande konto. Skriv namn, adress och att det gäller medlemsavgift 2021.

Commerzbank

Schwedische Victoria-Gemeinde e.V.

IBAN DE87100800000433350000

BIC DRESDEFF100

Kirchensteuer

Du som betalar Kirchensteuer till EKBO (Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz) i Berlin kan låta ett understöd från EKBO gå till Svenska kyrkan i Berlin. Genom vårt avtal med EKBO är detta möjligt. Kontakta Amanda Gasser på församlingsexpeditionen om du vill att detta skall ske. amanda.gasser@svenskakyrkan.se

Att vara kyrka och församling kan innebära så många olika saker, men vi får aldrig glömma varför vi finns till.

Enligt kyrkoordningen är församlingens grundläggande uppgift: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.

Tack för ditt stöd!

Autogiro

Vill du på ett enkelt sätt betala din medlemsavgift kan du begära att den dras direkt från ditt konto med sk autogiro (Lastschriftsverfahren). Hör av dig till expeditionen under berlin@svenskakyrkan.se eller 030-8649590 om du vill göra det.

Vi kan ge ett sk "Mitgliedsbeitagsbestätigung" för Din deklaration. Då medlemsavgiften understiger 200 euro behöver den tyska skattemyndigheten ingen Mitgliedsbeitragsbestätigung utan accepterar ett kvitto eller en överföringsbekräftelse.

Bei eine Mitgliedsbeitrag, können wir eine Zuwendungsbestätigung ausstellen.

Auf eine Zuwendungsbestätigung der Gemeinde kann verzichtet werden, wenn die Zuwendung 200 Euro nicht übersteigt. Die Finanzämter erkennen den Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung des Kreditinstituts als Quittung an.

Som medlem i församlingen kan du bland annat låna böcker och filmer i församlingsbiblioteket, sjunga i någon av körerna, väva i vävstugan, delta i läsgruppen Läslysten, Syföreningen, Öppna förskolan och Ung i Berlin.